HIER inHR

Mei 2021

Thema

Ruimte

Regio en gemeenten moeten de regie in handen nemen

Woningbouw binnen of buiten de stad

Flexibel inspringen op nieuwe vervoersbehoeften

Energielandschappen met meerwaarde

Keuzes in landelijk gebied