HIER inHR

Juli 2020

Thema

Regionale Energiestrategie

Een nieuwe duurzame energiehuishouding

Ondersteuning van het NPRES

Balanceren tussen natuur en duurzaamheid

Jongeren en de RES

Wat is haalbaar op het elektriciteitsnetwerk

Participatie is een continu proces