Voorwoord

Deze rapportage is gemaakt op basis van 371 ervaringsverhalen over de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland van jongeren vanaf acht jaar en ouders van kinderen en jongeren, die zijn verzameld in 2020. In deze rapportage worden de meest relevante bevindingen gedeeld. De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben er voor gekozen om het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2020, net als in 2019 (1), uit te laten voeren door expertbureau jb Lorenz. De aangesloten jeugdhulpaanbieders in de regio zijn opgenomen in de vragenlijst van dit onderzoek. De gebruikte methodiek “Omdat ervaring telt” op basis van SenseMaker® van Cognitive Edge, geeft inzicht in ervaringsverhalen én de cijfers. Dit helpt om patronen in beeld te brengen en te leren van de ervaringen. Anders dan in 2019 zijn de aangesloten jeugdhulpaanbieders in de regio opgenomen in de vragenlijst van dit onderzoek.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze hoe ouders en jongeren de ontvangen jeugdhulp hebben ervaren. Het ophalen van deze ervaringen levert waardevolle inzichten voor beleidsontwikkeling. De details uit de verhalen geven zicht op de factoren die jongeren en hun ouders belangrijk vinden in de hulpverlening. In totaal hebben 323 ouders en 48 jeugdigen ervaringen gedeeld van de door hen ontvangen ondersteuning en jeugdhulp in deze regio. In het jaar waarin veel bijeenkomsten geen doorgang konden vinden door corona, zijn de verhalen digitaal opgehaald en zijn de resultaten via digitale meetings besproken. De verhouding positieve verhalen is gegroeid ten opzichte van vorig jaar (van 58% in 2019 naar 73% in 2020). Het onderzoek is niet representatief, de aantallen verhalen zijn afkomstig van een klein aantal van ouders en jongeren die te maken hebben met de Jeugdhulp in de regio van Holland Rijnland. De volgende thema’s zijn in de verhalenbelangrijk voor jongeren en hun ouders;

  • wachttijden
  • aanmeldtraject
  • juiste hulp
  • het verschil tussen kleine en grote organisaties

Dit zijn overwegend de thema’s die ook vorig jaar als meest belangrijk werden ervaren. In 2020 is specifiek gekeken naar het effect van Covid-19. Het valt op dat de Corona-crisis over het geheel geen negatieve gevolgen lijkt te hebben op de manier waarop de jeugdigen en ouders de jeugdhulp in 2020 hebben ervaren. Dit betekent niet dat Corona geen effect heeft gehad op de hulpverlening in brede zin, maar in de directe ervaringen van ouders en jongeren werd het nauwelijks genoemd.


1/Voor het CEO 2019 zijn er 480 ervaringsverhalen van ouders en jongeren opgehaald. Deze ervaringen zijn in vier factsheets weergegeven en gepubliceerd op de website van Holland Rijnland. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt als input voor de totstandkoming van het nieuwe inkoopkader. Daarnaast hebben de resultaten bijgedragen aan de vorming van de regionale werkagenda van Holland Rijnland.