Juiste hulp

  • Maatwerk is belangrijk voor jongeren en hun ouders.
  • Regie op het tempo en de invulling van het traject vergroot de positieve beleving en het resultaat.
  • Vrije keus van behandelaar is belangrijk voor de hulpverlening.

Uit de opgehaalde verhalen blijkt dat men de ervaring vrijwel altijd als negatief heeft ervaren wanneer er vooral werd gekeken naar welke vormen van hulp er beschikbaar waren. Wanneer er hulp werd geboden die het kind nodig had, waren de verhalen juist vrijwel altijd positief. Hieruit blijkt de invloed van passende hulp op de ervaring van de jeugdhulpgebruikers.

Gehoord worden

Zich gehoord voelen en zelf regie ervaren op de hulpverlening geven meer kracht aan de jongere en ouders. Wanneer de regie meer bij de hulpverlener ligt, wordt de hulp negatiever ervaren, inclusief de resultaten. Volledige regie bij de ouders wordt door hen juist ervaren als onvoldoende doorpakken door de hulpverlener en deze ervaringen zijn weer veel negatiever. Kortom: aandacht voor de balans tussen eigen regie en regie bij de hulpverlener vergroot de tevredenheid. Deze laatste problemen worden voornamelijk zichtbaar bij de begeleiding van complexe (vecht)scheidingen. Het uitblijven van terugkoppeling en andere vormen van gebrekkige communicatie leiden tot frustratie bij veel ouders.

Om van te leren Een sterke samenwerking tussen de hulpverlening en de ouders wordt gewaardeerd. Het betrekken van ouders bij het zorgtraject en in de uitvoering versterkt de resultaten. Zonder oordeel erkenning krijgen voor de problemen en ondersteuning aangepast op de situatie tussen ouders en jongeren levert mooie verhalen en positieve ervaringen op. Het ontvangen van de juiste hulp in combinatie met de manier van samenwerken is een krachtige indicator voor meer positieve ervaringen en een korter traject.

“De erkenning, is heel steunend voor mij. Heb het gevoel dat mijn coach me echt begrijpt. Wel is het treurig hoe weinig het als systeem wordt aangepakt. Het is gericht op ouders, dus alleen ouders krijgen hulpverlening. Maar hoe het dan met de kinderen gaat blijft onderbelicht, dat zou een apart traject zijn. Waarom kan dat niet naast elkaar? Als er problemen in het systeem van een (gebroken) gezin zijn, waarom kan de hulpvraag niet multi worden aangepakt op zowel ouders als kind? Waarom moet er dan eerst een aparte hulpvraag via jgt of JBT komen?”

“Waar ik boos om ben is dat er continu andere mensen komen en mijn dochter elke keer weer haar verhaal moet vertellen. En voor mij dat ik niets hoor wat er gaande is. Dus voor mij een dikke min.”

“Onze dochter voor half jaar geplaatst. Ze kijkt gericht wat onze dochter nodig heeft, laat haar veilig voelen en communicatie met ons als ouders is zeer goed bijgehouden ook de thuiscoach slaat heel goed aan.”