Inleiding

In deze rapportage leest u de meest relevante onderwerpen van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 in Holland Rijnland voor twaalf gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders van deze regio. Met de methodiek “Omdat ervaring telt” worden de verhalen, de kwalitatieve gegevens, gecombineerd met grote hoeveelheden informatie waarmee er kwantitatief inzicht ontstaat. De duiding gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden, door meerdere gemeenten en jeugdhulpaanbieders gegeven in de bijeenkomsten, leveren inzichten op die kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. De patronen die daarmee zichtbaar worden, kunnen worden gebruikt om te leren van de jeugdigen en hun ouders. Op deze manier vormen de ervaringen input voor de doorontwikkeling van de jeugdhulp in Holland Rijnland van 2021.

“Nu, voel ik me gehoord en ervaren wij dit als erg leerzaam, zeker in het belang van het kind. Wij zijn blij als ouders met deze mogelijkheid. Hier hadden wij al veel eerder gebruik van willen maken, wat wij ook hebben aangegeven.”

2020 in vergelijking met 2019 In 2020 hebben de ouders, die hun ervaring hebben gedeeld, vaker aangegeven tevreden te zijn over hun ervaring dan de ouders van de gedeelde ervaringen in 2019.

In deze taart-grafiek wordt zichtbaar dat vertellers in dit onderzoek aangeven dat zij de hulp positief waarderen. In 2020 delen ouders en jongeren meer positieve verhalen dan in 2019. 73% van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld ervaart de hulp in 2020 positief. Ter vergelijking; dit percentage was in 2019 58%. Onderstaande data geeft aantallen weer per gemeenten inclusief de waardering. Omdat geringe aantallen een beeld kunnen vertekenen, zijn ook de absolute aantallen van de reacties weergegeven. “Andere gemeenten” zijn niet nader ingevuld. De oorzaken van het positief of negatief beoordelen van de ervaring is hierbij niet opgenomen.