Hulp van kleine of grote organisatie

  • Persoonlijke klik met de hulpverlener is niet afhankelijk van grote of kleine organisaties.
  • Maatwerk wordt vaker benoemd bij kleinere organisaties.
  • Wisselingen van hulpverleners komen het meeste voor bij grote organisaties.

Bij alle organisaties wordt de hulpverlening in de verhalen van 2020 positiever ervaren dan in 2019. Met name over het CJG zijn er aanzienlijk meer positieve verhalen (78%) binnengekomen ten opzichte van vorig jaar (toen was 51% van de verhalen positief). Ook dit jaar worden de zelfstandige hulpverleners positief gewaardeerd. Uit de verhalen wordt duidelijk dat waardering zich vooral richt op persoonlijk contact met een hulpverlener en een juiste ‘klik’, ook in grotere organisaties.

Wat de hulp heeft opgeleverd

In onderstaand overzicht is duidelijk zichtbaar dat het effect van de hulp bij een zelfstandig hulpverlener hoog scoort. Aan de overige data kan geen conclusie worden verbonden omdat deze geen rekening houdt met belangrijke factoren zoals doorverwijzingen. Om dit in beeld te krijgen, zal een verdiepend onderzoek op inhoud aanvullend inzicht kunnen geven. In de data is zichtbaar dat wanneer de invuller geen of weinig effect ervaart de ervaring negatiever wordt beoordeeld. De conclusie is dat ruim 70% van de respondenten veel effect ervaart van de hulpverlening. Grote organisaties zijn van oudsher de aangewezen partij om complexe en zwaardere jeugdhulpvragen te beantwoorden.

“Mijn ervaringen met de jeugdhulp zijn slecht. Lastig, er wordt snel afgeschoven van ‘daar zijn we niet in gespecialiseerd’. Op een concrete noodhulpvraag wordt aangegeven ‘kunnen we niets’. De communicatie tussen de verschillende hulpverleners verloopt niet vlekkeloos en er wordt vooral veel enorme druk gelegd om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.”

“Everything has been positive and in a constructive way. Being a foreigner and not aware of the Dutch system, it has been a discovery how well families can be supported when needed, moreover when you are a newly mother and everything seems every difficult. The difference has been my interlocutor. Her kindness and professionalism have made the difference. I think I was lucky to have found her because our personalities matched from day 1.”

“Dat je ziet dat je kind niet blij en gelukkig is en je haar als ouder niet kan bereiken en helpen, dat is onmachtig en doet pijn. Als je ziet hoe je kind beetje bij beetje verandert en weer blij en gelukkig word én weer zichzelf gaat zijn, fantastisch!”

"De hulpverlening via het JGT is snel, je hoeft niet eindeloos te wachten en ook als je een specialisme nodig is, is er meestal van alles is huis waardoor dat ook snel lukt. Ze kennen de situatie in het gezin goed, in moeilijke situaties zoals tijdens de lockdown bellen ze even om concrete tips te geven of oplossingen zoals opvang op school voor een kind zodat het thuis niet uit de hand hoefde te lopen."