Aanmeldtraject

  • Bij de aanmelding is duidelijkheid over het verloop van het traject en de mogelijkheden van de hulp van cruciaal belang.
  • Alternatieven aanreiken kan de ervaring positief beïnvloeden.
  • De administratieve procedure is lastig en zorgt voor veel ontevredenheid.

Knelpunten in het aanmeldtraject

Onduidelijkheid over de mogelijkheden van de hulp levert veel ontevredenheid op. Meerdere ouders ervaren dat er een oordeel óver hen wordt gevormd door de hulpverlener, waarbij dit beeld in stand blijft tijdens het hele traject. Dit draagt bij aan ontevredenheid vanaf het begin van de hulpverlening. Onzorgvuldigheid in de overdracht van de ene naar de andere hulpverlener geeft meer ontevredenheid. Het ontbreken van samenhang van het hulpaanbod binnen de organisatie én tussen verschillende organisaties wordt in diverse verhalen aangegeven als knelpunt. De ervaringen dat dossiers niet goed worden bijgehouden, niet gedeeld worden of dat er stukken ontbreken, zorgen voor frustraties.

Om van te leren Wanneer het aanmeldtraject soepel verloopt en de juiste hulp snel beschikbaar is zijn de ervaringen duidelijk positiever. Duidelijkheid over aspecten als de mogelijkheden en het breder verbinden van het traject met de voorgeschiedenis, is belangrijk voor ouders en jongeren. Aandacht voor deze aspecten vergroot de positieve beleving van de hulp. Een diagnose ontvangen is voor jongeren én hun ouders confronterend. Wanneer daar met inleving en tact aandacht aan wordt besteed dan blijft de ervaring over de hulp positief.

“De hulpverlening is snel, je hoeft niet eindeloos te wachten en ook als je een specialisme nodig is, is er meestal van alles is huis waardoor dat ook snel lukt. Ze kennen de situatie in het gezin goed, in moeilijke situaties zoals tijdens de lockdown bellen ze even om concrete tips te geven of oplossingen zoals opvang op school voor een kind zodat het thuis niet uit de hand hoefde te lopen.”

“Mijn verhaal als ouder wordt niet gehoord. De focus is bij het kind. Het verhaal van het kind wordt als waar aangenomen en dat blijft terug komen in alle stukken, ook al zeg je dit klopt niet en levert daarvoor zelfs schriftelijk bewijs aan. Om een voorbeeld te noemen mijn dochter zei dat ik een burn-out had gehad en bij een psycholoog heb gelopen . Ik heb zelfs met een bewijs van de huisarts aangetoond dat ik geen burn-out had gehad, toch blijft het in de stukken staan.”