Voorwoord

De afgelopen periode hebben we met z’n allen hard gewerkt aan onze nieuwe Regionale Omgevingsagenda, de ROA. En dat was een hele puzzel, maar wel een mooie. Want door alle thema’s die de revue passeerden, kregen we een goed beeld van onze regio, hoe mooi het is, waar onze krachten liggen en waar we kunnen verbeteren. We ontwikkelden vier scenario’s voor verdere verstedelijking, waarbij de lijn Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn als de meest natuurlijke variant naar voren kwam. Al tientallen jaren groeien deze stedelijke gebieden naar elkaar toe. Daar ligt dan ook onze focus voor ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit dat scenario gaan we verder aan de slag. Wat betekent dit voor mobiliteit en de energietransitie? En ook: hoe behouden we ons mooie, waardevolle landschap en hoe past de landbouwtransitie hierin? De ROA is een foto van waar we nu staan. Tegelijkertijd geeft het een doorkijk. Het is de basis voor een integrale uitvoeringsagenda, waarin we fasering aanbrengen wat we wanneer willen oppakken en afronden. Met de ROA weten we als regio wat ons te doen staat. Er komen veel thema’s samen in de ROA: wonen, werken als drijvers voor toekomstig ruimtebeslag. Ook de Regionale Energiestrategie - de RES - en de Regionale Strategie Mobiliteit - de RSM - zijn onderdeel van de ROA. De verschillende claims op de fysieke ruimte in Holland Rijnland kunnen soms schuren. Maar er zijn ook genoeg koppelkansen. Voor een duurzame landbouw heb je ook een kwalitatief goede natuur nodig. Bedrijven zoals NL Space campus , Akzo Nobel of Heineken kunnen prima samengaan met de energietransitie. Wanneer het Leiden Bio Science Park vaccins ontwikkelt, waarom zou je die bijvoorbeeld niet kunnen laten produceren in Alphen aan den Rijn? Met een goede verstedelijking kun je juist natuur en landschappen in stand houden. Het is puzzelen. En door dit met elkaar inzichtelijk te maken, kunnen functies beter landen in onze regio. De kracht van de ROA is dat we veel sporen samen brengen en de verbanden blijven zien. En dat kunnen we. Holland Rijnland is een krachtige regio met een bijzondere diversiteit. Nederland is klein en alles heeft hier invloed op elkaar. Daarom blijft het belangrijk dat we ons goed verhouden tot alle overheidslagen, binnen en buiten de regio. Met elkaar werken we aan onze opgaven, waarin ieder zijn eigen rol heeft. We hebben nu een mooie gezamenlijke agenda die houvast geeft bij integrale ruimtelijke keuzes op regionale schaal. We blijven daarbij scherp oog houden voor nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht en stellen waar nodig onze agenda bij. Op naar de uitvoering!