Rijnlandroute

Doel

  • Een verbeterde oost-westverbinding voor het autoverkeer in de regio, met een afdoende doorstroming van het verkeer tussen de A4 en de aansluiting op de N206;
  • Verbeteren van de leefbaarheid in de regio;
  • Mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio.

Bestuurlijke afspraken

Afspraken tussen de provincie Zuid Holland en Holland Rijnland zijn najaar 2013 vastgelegd in een financieringsovereenkomst tussen Holland Rijnland en de gemeenten in de Overeenkomst Aanvullende Bijdrage RIF.

Voortgang

De Rijnlandroute is opgesplitst in drie onderdelen. De uitvoering van het eerste contractdeel N434 (inclusief tunnel) startte in 2017 door aannemerscombinatie Comol5. De twee tunnelbuizen zijn inmiddels geboord. De komende jaren worden de tunnel en de aansluitingen op de knooppunten op de A4 en A44 verder afgebouwd. Naar verwachting kan medio 2023 de nieuwe verbindingsweg N434 worden opengesteld voor verkeer.

Aannemer Boskalis is inmiddels gestart met het tweede contractdeel, de Ir. Tjalmaweg. Op dit moment worden de vergunningen aangevraagd voor de aanleg van de verdiepte ligging en een tijdelijke weg voor het verkeer.

Het derde contractdeel de Europaweg en het Lammenschansplein verkeert nog in de voorbereidende fase. De aanbesteding is voorzien in de eerste helft 2021.