Regionaal Investerings- fonds (RIF)

De instelling van het RIF is een concrete stap om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Holland Rijnland te verbeteren. Het fonds werkt als een katalysator en is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. De gemeenten brengen in twee tranches €180 miljoen bijeen. Met het RIF maken de deelnemende gemeenten kenbaar bereid te zijn zelf te investeren in de regio. Projecten worden daarnaast gefinancierd door het Rijk en de provincie Zuid Holland. Het mulitplier-effect van het fonds is groot. Een initiële investering levert een veelvoud van het aanvankelijke bedrag op. In sommige gevallen zijn er nog extra bijdragen van gemeenten.

In het RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd:

  1. De RijnlandRoute
  2. Het Hoogwaardig OV-netwerk Zuid Holland Noord (HOV-netwerk ZHN)
  3. Het Programma Ontsluiting Greenport (POG)
  4. Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)
  5. Regionaal Groenprogramma

Het RIF had initieel een looptijd tot en met 2022. De looptijd van het project Rijnlandroute en van het Groenprogramma is verlengd tot en met 2024. De andere drie RIF projecten: Programma Ontsluiting Greenport, het HOV-netwerk en Vitalisering Greenport hebben als einddatum 31 december 2022.