Inleiding

Op 19 december 2007 besloot het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland om een Regionaal Investeringsfonds in te stellen. Dat fonds werd vanaf 1 januari 2008 gevoed met bijdragen van de aan het RIF deelnemende gemeenten. Dat waren de Leidse regio, inclusief de toenmalige gemeente Alkemade en de Duin en Bollenstreek. Het idee voor het Regionaal Investeringsfonds kwam voort uit een aantal belangrijke regionale ambities op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid die in de voorgaande jaren waren geformuleerd. Om die waar te maken, waren grote investeringen nodig.

Exact vier jaar nadat het Algemeen Bestuur het Regionaal Investeringsfonds instelde, behandelde datzelfde bestuur de evaluatie in het AB van 19 december 2012. Die evaluatie vloeide voort uit een verplichting vastgelegd in de beheerverordening. Het resultaat van die vier jaar was dat er vijf projecten met behulp van het fonds in gang waren gezet of in een besluitvormende fase verkeerden. Dit gaf het Algemeen Bestuur voldoende vertrouwen dat er daadwerkelijk projecten tot uitvoering waren gekomen die binnen de looptijd van het investeringsfonds ook daadwerkelijk zouden worden gerealiseerd. Op dit moment heeft het Algemeen Bestuur behoefte aan meer inzicht in de voortgang van de projecten uit het Regionaal Investeringsfonds. Daarin voorziet deze rapportage. We schetsen beknopt de stand van zaken van de vijf RIF projecten, waarbij we primair inzoomen op de inhoud. In welke fase verkeren de projecten nu? Ook geven we een overzicht van wat er tot op heden aan de lopende projecten is uitgegeven en wat er nog aan uitgegeven zal worden.