‘De keuzes in de RES hebben impact op de rest van ons leven’

Eveline Winkel

jeugdvertegenwoordiger RES Holland Rijnland

Bij het opstellen van de RES wordt gezocht naar een breed draagvlak. De gemaakte keuzes hebben invloed op de toekomst van de leefomgeving en de energievoorziening. Logisch dat jongeren hierbij betrokken willen worden. Tot op heden lijken zij hier nog niet heel erg mee te bezig zijn, maar ze hebben wel degelijk een mening over de energietransitie en willen die graag kenbaar maken. Als het aan Jong RES Nederland ligt, gebeurt dat snel. Eveline Winkel is net aangetreden als Jong RES-vertegenwoordiger voor onze RES-regio, en is ambitieus om meer leeftijdsgenoten te betrekken bij de RES.

Het beeld dat de energietransitie jongeren onberoerd laat, klopt dat eigenlijk wel? ‘Deels’, vindt Winkel. ‘Er is best wel een aantal jongeren dat zich hierbij betrokken voelt. Maar het zijn veelal wel studenten en jong professionals. En dat is natuurlijk maar een deel van de jongeren in onze regio. Voor jongeren met andere opleidingsniveaus is de stap om zich met de energietransitie te bemoeien misschien niet zo vanzelfsprekend, maar de interesse is er wel degelijk. Mijn doel is om een brede afspiegeling van jongeren en jong werkenden te betrekken bij de RES binnen Holland Rijnland.’

Winkel, net een maand actief als vertegenwoordiger binnen Holland Rijnland hoopt snel op ondersteuning van enkele andere vrijwilligers. Want ik wil zo snel mogelijk met veel jongeren in gesprek over wat de energietransitie voor hen betekent. Wat voor ideeën hebben zij, welke keuzes zouden zij maken? En dan met jongeren met diverse achtergronden, opleidingen en uit verschillende wijken. De opbrengst uit die gesprekken wil ik weer verder brengen. Zo wil ik mijn leeftijdsgenoten graag vertegenwoordigen.’

Over hoe, waar en wanneer Winkel jongeren wil spreken, heeft ze al diverse ideeën. ‘Dat kan bijvoorbeeld in samenwerking met onderwijsinstellingen, van MBO-scholen tot universiteiten. Belangrijk is dat je een aantrekkelijke manier kiest om de dialoog aan te gaan, een wijze die aansprekend is voor jongeren. Daarvoor kan ik ook terugvallen op Jong RES Nederland waar al veel ervaring aanwezig is.’

Dat jongeren uiteindelijk willen meedenken over de energietransitie, daarvan is Winkel overtuigd. ‘Juist voor ons jongeren is elk onderwerp in de RES bepalend. Immers, de keuzes in de RES hebben impact op de rest van ons leven. Als je dit inzichtelijk maakt, verwacht ik wel een grotere inbreng. Overheden en instanties die nu werken aan de RES, reageren enthousiast op de inspanningen van Jong RES. Gelukkig zien ook zij het belang in van jongerenbetrokkenheid.’