VOORWOORD

Eind 2019 besloot het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het cofinancieringsfonds te verlengen. Bij de voorafgaande evaluatie van het cofinancieringsfonds kwamen wij tot de conclusie dat het fonds, in 2016 in het leven geroepen, effectief is en onze verwachtingen waarmaakt.


Met het cofinancieringsfonds ondersteunen wij kansrijke innovaties die belangrijk zijn voor onze regio. De projecten die hiervoor in aanmerking komen, passen binnen de doelstellingen van de regionale agenda van Holland Rijnland. Met andere woorden, projecten waaraan het fonds financieel bijdraagt, komen de regio ten goede. Of het nu gaat om werkgelegenheid, economisch vestigingsklimaat of kansen voor jongeren; de ondersteunde projecten geven hieraan een impuls.


Met de nadruk op impuls. Want het overgrote deel van de benodigde financiƫn zijn afkomstig van externe partijen. Het fonds is een soort vliegwiel dat andere investeerders moet aantrekken. Daarbij werken we samen met partners vanuit de triple helix. Overheden, bedrijfsleven en onderwijs slaan hierbij de handen ineen. Want juist de samenwerking van deze drie partijen blijkt een succesformule om innovaties tot stand te brengen.


Mede door de inzet van cofinanciering zagen we de afgelopen jaren mooie, inspirerende initiatieven verrijzen. Met de verlenging van het fonds hoop ik dat er de komende periode net zulke fraaie projecten tot bloei komen.

Henri Lenferink