Kort nieuws

Regionale autodeelcampagne start

in Alphen aan den Rijn

In Holland Rijnland stimuleren we duurzame mobiliteit. De campagne ‘Mijn auto, Jouw auto’, brengt autodelen onder de aandacht.

Programmaraad RES gestart

Regionale initiatieven Maatschappelijke Zorg

Maatschappelijke zorg kent vele vormen van ondersteuning in wonen en zorg. Dat bleek tijdens het door Holland Rijnland georganiseerde Themacafé.

Regionale Agenda gereed

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019 afgerond

Jaarlijks voeren gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen.

De bevindingen zijn bekend.

VSV Meet & Greet