Steun voor mooiste natuurgebied
van Nederland

Georgette Leltz

Nationaal Park Hollandse Duinen

Een nieuw nationaal park, waar wegen doorheen lopen en waarin steden liggen als Den Haag en Leiden. Hollandse Duinen is met recht een Nationaal Park nieuwe stijl. Zo’n brede benadering van een natuurgebied is volgens Georgette Leltz, programmamanager van Hollandse Duinen, een logische keuze.


‘Wil je de kwaliteit van een natuurgebied behouden, dan kun je niet anders dan de nabije omgeving er bij betrekken. De zones om de duingebieden van Hollandse Duinen hebben verschillende gebruiksvormen, zoals: wonen, landbouw, strandrecreatie, et cetera. Dit gebruik beïnvloedt het natuurgebied. Alleen door de natuurlijke kwaliteit van de hele omgeving te versterken, behoud

je de kwaliteit van de kern van het natuurgebied.’


In 2016 verkoos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen, het kustgebied tussen Hoek van Holland en Hillegom, tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Het park is ongeveer 450 km² groot, 47 km lang en 8,5 km breed. Drinkwaterbedrijf Dunea, de grootste natuurbeheerder in deze kuststrook, nam het initiatief tot de oprichting van het park en werkt nu samen met tientallen partners.


‘Dit doen we aan de hand van drie thema’s: verankeren, verbinden en versterken’, vervolgt Leltz. ‘Hollandse Duinen verankeren we in de hoofden en harten van bewoners, bezoekers en ondernemers. Maar ook in beleid en bestuur. De verbinding bestaat uit het aan elkaar koppelen van de natuurgebieden onderling maar ook het verbinden van de vele elementen binnen het gebied: stad, land, water, kust, historie, cultuur en natuurlijk de mensen die zich in het gebied begeven. In Hollandse Duinen versterken we vooral de natuur buiten de duinen, de landschappelijke waarden en de biodiversiteit. Nieuwe belevingsroutes, cultureel erfgoed en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat dragen bij aan de versterking van het gehele gebied.’


Volgens Leltz was Holland Rijnland één van de eerste partijen die de ontwikkeling van het Nationaal Park ondersteunden. ‘En dat was belangrijk, want daardoor gingen andere overheden ook overstag. Veel gemeenten volgden het voorbeeld. En daarmee konden we onze zichtbaarheid vergroten. En dat leidde uiteindelijk tot de titel: mooiste natuurgebied van Nederland.’