‘Ondersteuning om in contact te komen met laaggeletterden’

Eline de Visser

Taalhuis Bollenstreek

In de Duin- en Bollenstreek wonen zo’n tienduizend mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het Taalhuis Bollenstreek organiseert binnen vijf gemeenten diverse activiteiten om deze doelgroep taalvaardiger te maken. Volgens projectleider Eline de Visser streeft het Taalhuis ernaar om tien procent van hen te begeleiden naar een taaltraject. ‘Het kan mensen zelfredzaam maken en trekt hen uit hun isolement.’


Laaggeletterdheid aanpakken lijkt eenvoudig. Iedere volwassene kan immers een cursus volgen om de taalvaardigheid op te vijzelen. Toch is dat voor menigeen een grote stap, vooral voor mensen die hier geboren en getogen zijn. Schaamte speelt dan een belangrijke rol. Want waarom ontbreek het je aan deze basiskennis terwijl je hier onderwijs hebt gevolgd? ‘Het is lastig om deze mensen in beeld te krijgen’, vertelt De Visser. ‘We steken daarom veel tijd in de cursus Herkennen en doorverwijzen. Hierbij leren we eerstelijns toe-leiders, zoals huisartsen, apothekers of medewerkers van de sociale dienst, hoe ze laaggeletterdheid kunnen signaleren binnen hun eigen werkgebied en hoe zij kunnen verwijzen naar een taaltraject.’


Het Taalhuis leidt ook vrijwilligers op tot taalcoach, zodat zij mensen met taalproblemen kunnen trainen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Taalcafé, één van de activiteiten die het Taalhuis Bollenstreek organiseert. ‘Dit is een wekelijkse bijeenkomst waar mensen naartoe kunnen’, vervolgt De Visser. ‘In een aparte ruimte in de bibliotheek werken zij aan hun taalvaardigheid. Het zijn gezellige bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar treffen, zowel mensen voor wie Nederlands de moedertaal is als nieuwkomers. Door de trainingen vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Maar het helpt ook integratie en inburgering te bespoedigen.’


Ook al werkt het Taalhuis veelal met vrijwilligers; financiering is niet eenvoudig. ‘Voor onze projecten krijgen wij Vanuit het rijk geld via de Wet Educatie Beroepsgelden. De Bibliotheek Bollenstreek draagt daar eveneens aan bij. ‘Cofinanciering helpt ons wanneer deze gelden niet toereikend zijn. Zo hebben we met ondersteuning vanuit Holland Rijnland een wervingscampagne kunnen opzetten. Met een busje gingen we op pad om op markten in gesprek te komen met laaggeletterden of mensen uit hun omgeving. Ook startten we in samenwerking met scholen en kinderdagverblijven projecten om laagtaalvaardige ouders te bereiken. Enkele jaren terug startten we het Taalhuis met 39 vrijwilligers. Inmiddels hebben we 270 mensen kunnen opleiden tot taalcoach. Met bedrijven werken we samen om laaggeletterden te begeleiden naar werk. Zo hebben we via de Mare Groep nu 40 NT1’ers aan het werk. Een mooie prestatie.’