Werken aan reële problemen
van bedrijven

Ben Schippers

Stichting Technolab

Verhoudingsgewijs kiezen weinig jongeren voor techniekonderwijs, terwijl er in toenemende mate juist behoefte is aan technisch onderlegd personeel. Gestart vanuit een passie voor onderwijs, techniek en wetenschap startte Ben Schippers zo’n tien jaar geleden Technolab. Hier komen kinderen al vroeg in aanraking met natuur en techniek. ‘En bij voorkeur al in het basisonderwijs’, benadrukt Schippers.


Technolab Leiden is een leerwerkbedrijf met passie voor onderwijs, techniek, wetenschap en talentontwikkeling. ‘We werken zowel in als voor het onderwijs’, vervolgt Schippers. ‘Niet alleen geven we hier uitdagende workshops aan leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs; ook voor stagiaires uit het MBO, HBO en WO bieden we een werkervaringsplek. Jaarlijks krijgen we hier tienduizenden leerlingen op bezoek, die doen hier verschillende proeven en voeren experimenten uit. Dagelijks lopen hier meerdere stagiaires rond van verschillende opleidingen, uiteenlopend van technische tot aan pedagogische richtingen. Zij begeleiden de bezoekende klassen uit de regio. Daarnaast werken studenten van MBO tot aan WO aan oplossingen voor echte, tastbare problemen, aangeleverd door het bedrijfsleven’


Volgens Schippers droeg cofinanciering vanuit Holland Rijnland in belangrijke mate bij aan het inspirerender maken van het techniekonderwijs voor kinderen en jongeren. ‘Zo werkten zij bijvoorbeeld aan zelfsturende auto’s, de Botsende Bots. Je merkt dat leerlingen daardoor echt enthousiaster worden over techniek. Een mooi voorbeeld is een meisje dat eigenlijk kapster wilde worden en maar toch hier even kwam kijken. Zij bleek techniek veel leuker te vinden en is nu interieurbouwer bij een scheepswerf.’


Cofinanciering heeft ook geholpen het techniekonderwijs op het VMBO en het MBO te versterken. Schippers: ‘We trachtten bedrijven echte opdrachten te laten verstrekken aan MBO- en HBO-studenten. De bijdrage vanuit Holland Rijnland stimuleerde bedrijven om aan te sluiten en geld en eigen medewerkers beschikbaar te stellen. Inmiddels werken multidisciplinaire teams uit het MBO, HBO en WO samen om reële problemen op te lossen, voor bedrijven als Janssen Farmacie, Dupont, Airbus en hoogheemraadschap van Rijnland. Naast technische kennis komen hier sociale vaardigheden en teamwork bij kijken. En dat is, zoals één van de deelnemers onlangs zei, erg gaaf om aan mee te werken.’