Cofinancieringsfonds

Het algemeen bestuur van Holland Rijnland stemde in december 2019 in met de verlenging van het cofinancieringsfonds. Dit in 2016 opgerichte fonds heeft als doel om kansrijke innovaties, die meerwaarde hebben voor de regio, bij de start een impuls te geven. Voorwaarde is dat externe partijen het grootste deel van de benodigde investering financieren. Hierbij werken verschillende partijen uit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven (de Triple Helix) nauw samen. Het fonds wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd.


Innovatie ideeën ontstaan regelmatig op onverwachte momenten. Maar om innovaties van de grond te krijgen, zijn vaak wel op korte termijn financiële middelen nodig. Dat geldt zowel voor ontwikkelingen in het bedrijfsleven als in het onderwijs of de wetenschap. Lokale overheden dragen innovatieve ontwikkelingen een warm hart toe. Met het cofinancieringsfonds is het mogelijk om sneller een bijdrage toe te kennen, in tegenstelling tot normale procedures die meer tijd vergen. Overigens is naast financiële ondersteuning, commitment vanuit Holland Rijnland net zo waardevol. Die steunbetuiging zorgt er voor dat andere partijen ook gaan participeren. Het feit dat een regionale overheid zich achter een initiatief schaart, geeft externe partijen meer vertrouwen in een project.


Om ervoor te zorgen dat kansrijke initiatieven niet verloren gaan, lanceerde Holland Rijnland het cofinancieringsfonds. Uit dit fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, in aanmerking komen voor een financiële impuls. Jaarlijks vullen gemeenten het Fonds met € 268.500,-.


De kansrijke initiatieven verkent Holland Rijnland samen met verschillende partners zoals gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland, het Rijk of het Innovation Quarter. Indien nodig, ondersteunt Holland Rijnland initiatiefnemers bij het concretiseren van hun plan en bij het vinden van andere financiers. De ondersteunde projecten hebben een regionale uitstraling en dragen bij aan verschillende speerpunten uit de Regionale Agenda van Holland Rijnland.